TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NASCO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2022

29/07/2022

TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NASCO HOÀN THÀNH

CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2022

          Thực hiện nội dung công văn số 478/ BCH- TM ngày 10/6/2022 của Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn về việc huấn luyện và kiểm tra kết thúc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022, cũng như kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 20/1/2022 về công tác quân sự quốc phòng năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) được Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn phê duyệt.

 Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 22/7/2022, Ban chỉ huy quân sự Công ty NASCO và Trung đội tự vệ của Công ty đã triển khai công tác huấn luyện quân sự quốc phòng năm 2022 theo kế hoạch.

Đồng chí Ngô Tiến Dũng- Chính trị viên, đồng chí Ngô Gia Hùng – Chính trị viên phó và đồng chí Lê Mạnh Hiền- Chí huy Phó Ban chỉ huy quân sự Công ty cùng 24 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt dự buổi khai mạc ra quân huấn luyện.

           Cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ của Công ty bước vào học tập chính trị nội dung về Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Tình hình kinh tế- Xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương, cơ quan tổ chức; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do đồng chí Ngô Tiến Dũng- Chính trị viên và đồng chí Ngô Gia Hùng- Chính trị viên phó- Ban chỉ huy quân sự NASCO truyền đạt.

          Nội dung huấn luyện quân sự về Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng 03 tư thế đối với súng tiểu liên AK; Điều lệnh đội ngũ từng người có súng, khám và tháo lắp súng tiểu liên AK và các nội dung quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật băng bó cấp cứu...  do các đồng chí cán bộ Ban chỉ huy quân sự Công ty, cán bộ chuyên trách công tác quân sự và đồng chí Trung đội trưởng trung đội tự vệ đảm nhiệm.

          Bước vào mùa huấn luyện khi thời tiết tại sân bay Nội Bài vô cùng khăc nghiệt, cơ sở vật chất, sân bãi không đảm bảo tiêu chuẩn, đặc biệt là vừa huấn luyện, vừa phải kết hợp tập trung hoàn thành nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa cao điểm.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, cùng với ý thức trách nhiệm mỗi cán bộ, chiến sỹ, Trung đội tự vệ Công ty NASCO đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo an toàn về mọi mặt và hoàn thành tốt nội dung khóa huấn luyện quân sự quốc phòng năm 2022 theo đúng quy định về thời gian và mục tiêu khóa huấn luyện đề ra.

          Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị cùng với sự phối hợp giúp đỡ của Ban chỉ huye quân sự huyện Sóc Sơn, Trung đội tự vệ của Công ty NASCO đã hoàn thành tốt kế hoạch, nội dung công tác huấn luyện quân sự và chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra kết thúc huấn luyện của BCH quân sự huyện Sóc Sơn năm 2022.

                                                                                    Mạnh Hiền- NASCO

Tin liên quan