THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NASCO TẠI NCTS

26/07/2023

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 51/GCN-UBCK ngày 10/05/2023 và Quyết định số 598/QĐ-UBCK ngày 18/7/2023 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kí ban hành, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phiếu như sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp có cổ phiếu đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCT)

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 3584. 0905             Số fax: 024. 3584. 0906

 • Lĩnh vực kinh doanh chính:  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
 • Vốn điều lệ:        261.669.400.000 đồng                
  • Điều kiện tham gia: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI do Sơ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI  (NAS)

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.3884.0668                      Số fax: 024. 3886.5555                          

 • Tổ chức thực hiện: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 • Cổ phần chào bán:

 

Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

Khối lượng đăng ký mua tối đa với nhà đầu tư trong nước:

 

1.000.000 cổ phần

Giá khởi điểm:

 

Bước giá:

87.130 đồng/cp

 

10 đồng

Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:

1.000.000  cổ phần

 

 

Khối lượng đăng ký mua tối thiểu:

Bước khối lượng:

100 cổ phần

100 cổ phần

 
 • Phương thức chào bán cổ phần:  Bán đấu giá công khai
 • Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/7/2023 đến 15h30 ngày 18/8/2023
 • Địa điểm và thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Các đại lý đấu giá theo Quy chế Đấu giá
 • Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá:

-    Nộp trực tiếp tại các đại lý đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 23/8/2023;

-    Nộp bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Chậm nhất 16h00 ngày 23/8/2023;

(Tham khảo trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của NAS tại NCT)

 • Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 25/8/2023

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39412626(84-24) 39360750             Fax: (84.24) 39347818

 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc: theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của NAS tại NCT

(Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của NAS tại NCT trên website http://www.hnx.vn, http://www.nasco.com.vn, www.noibaicargo.com.vn và www.funan.vn

 

Tin liên quan