• Nhà Hàng Quốc Tế

    27/12/2018

  • Nhà hàng ăn nhanh - giải khát tại nhà ga nội địa

    27/12/2018

    Hệ thống các quầy ăn nhanh, giải khát tại các khu vực cách ly Nội địa sảnh A, sảnh B, và sảnh E đáp ứng nhu cầu ăn nhanh, giải khát của Quý khách trước giờ cất cánh.

  • Nhà hàng NASCO

    27/12/2018