NASCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

26/05/2022
Ngày 25 tháng 05 năm 2022, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022, Ông Tổng giám đốc Công ty và Ông Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ tọa chủ trì Hội nghị.

NASCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ

 ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 25 tháng 05 năm 2022, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022, Ông Tổng giám đốc Công ty và Ông Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ tọa chủ trì Hội nghị.

 Dự Hội nghị có Ông Lê Đức Cảnh- Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Nguyễn Văn Hảo- Phó Trưởng Ban nghiệp vụ, Công đoàn Tỏng công ty HKVN; Ông Nguyễn Tiến Dũng- Kiểm soát viên, Ban Kiểm tra, kiểm toán Tổng công ty HKVN; Ông Trần Việt Phương- Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Ông Phan Thanh Bình- Phó Tổng giám đốc Công ty cùng 71 đại biểu, bao gồm 09 đại biểu đương nhiên và 62 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các đơn vị trong Công ty.

          Hội nghị đã nghe Ông Trần Việt Phương- Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng phát triển SXKD của Công ty năm 2022 và Ông Lê Mạnh Hiền- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị các cấp trong Công ty, việc triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và ý kiến của người lao động được tổng hợp từ Hội nghị các cấp. Thông qua các ý kiến kiến nghị và thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị cũng như những ý kiến của người lao động các đơn vị được tổng hợp đã được đồng chủ tọa Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trả lời thỏa đáng.

          Ông Lê Đức Cảnh- Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị đã nhấn mạnh trong hơn hai năm qua tình hình dịch bệnh Covid- 19 bùng phát trên toàn cầu, thời gian quá lâu đã làm ảnh hưởng và bất lợi nhất đối với ngành Hàng không thế giới cũng như ngành HK Việt Nam, Tổng công ty HKVN và Công ty NASCO, hiện tại tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, lĩnh vực Du lịch và Hàng không từng bước được khởi sắc. Thay mặt lãnh đạo Công ty, Ông Lê Đức Cảnh cám ơn người lao động đã đồng hành cùng với lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, cùng với sự phát triển của Công ty lợi ích của người lao động sẽ được đảm bảo, chiến lược của Tổng công ty tiếp tục phát triển Công ty NASCO và Dịch vụ Phòng khách Bông Sen trong hệ thống các sân bay Việt Nam sẽ được phát triển; đồng thời mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để lãnh đạo Công ty lắng nghe, tiếp thu và có nhứng giải pháp tối ưu đưa Công ty phát triển bền vững.

          Ông Nguyễn Văn Hảo- Phó Trưởng Ban nghiệp vụ, Công đoàn Tỏng công ty HKVN phát biểu nhấn mạnh những kết quả ban lãnh đạo, người lao động Công ty  NASCO đã đạt được trong thời gian qua và kỳ vọng Công ty tiếp tục vận động người lao động đăng ký, dự thi các sáng kiến theo phong trào và kế hoạch phát động của Công đoàn các cấp.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty NASCO năm 2022 thành công tốt đẹp, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thông qua Nghị quyết Hội nghị giúp Ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

                                                      

              Mạnh Hiền - NASCO

Tin liên quan