HÌNH ẢNH ĐỆP CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PHÒNG KHÁCH BÔNG SEN

31/08/2022
Vào lúc 10h00 ngày 15/8/2022, anh Lương Ngọc Quế- Nhân viên phục vụ, Đội Dịch vụ Phòng khách Bông Sen, Trung tâm Dịch vụ Hàng không thuộc Công ty CP Dich vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) trong ca trực làm việc đã phát hiện 01 ví cầm tay của hành khách để quên trên ghế trong Phòng khách Bông Sen, anh Quế đã báo cáo với ca trực và lãnh đạo Đội để cùng tiến hành kiểm tra bên trong ví có 77.000.000 đồng tiền mặt và 10.800 USĐ (Tổng số hơn 325 triệu đồng) và một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

HÌNH ẢNH ĐỆP CỦA NHÂN VIÊN

PHỤC VỤ PHÒNG KHÁCH BÔNG SEN

 

Vào lúc 10h00 ngày 15/8/2022, anh Lương Ngọc Quế- Nhân viên phục vụ, Đội Dịch vụ Phòng khách Bông Sen, Trung tâm Dịch vụ Hàng không thuộc Công ty CP Dich vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) trong ca trực làm việc đã phát hiện 01 ví cầm tay của hành khách để quên trên ghế trong Phòng khách Bông Sen, anh Quế đã báo cáo với ca trực và lãnh đạo Đội để cùng tiến hành kiểm tra bên trong ví có 77.000.000 đồng tiền mặt và 10.800 USĐ (Tổng số hơn 325 triệu đồng) và một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

Toàn bộ tài sản và giấy tờ kèm theo được anh Lương Ngọc Quế và cán bộ Đội trong ca trực đã bàn giao cho bộ phận Lost & Found của sân bay Nội Bài để trả lại cho hành khách Nguyễn Văn Đông theo đúng quy định.

Để kịp thời động viên người lao động trong quá trình làm việc đã thực hiện tốt Quy trình, quy định của Công ty. Ngày 15/8/2022 , Ông Trần Việt Phương- Tổng Giám đốc Công ty đã ký quyết định số: 1193/QĐ- NASCO- VPCT  biếu dương toàn Công ty và trích kinh phí từ quỹ khen thưởng của Công ty khen thưởng đột xuất đối với anh Lương Ngọc Quế đã nêu tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong quá trinh phục vụ.

Việc làm tốt đẹp của anh Lương Ngọc Quế, nhân viên phục vụ Phòng khách Bông Sen tại sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục mang đến hình đẹp của người nhân viên Dịch vụ Hàng  không Công ty NASCO và Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP đối với hành khách trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

                                                                            Mạnh Hiền- NASCO

 

Tin liên quan