Lịch sử phát triển

Ngày 01/07/1993
Tiền thân của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài là doanh nghiệp Nhà nước mang tên Công ty Dịch vụ Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc (tên giao dịch tiếng Anh là NORTHERN AIRPORT SERVICES COMPANY, viết tắt là NASCO), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/1993.
Ngày 01/07/1993
Tháng 5 năm 1995
Công ty được đổi tên thành Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội bài ( NOIBAI AIRPORT SERVICES COMPANY - NASCO).
Tháng 5 năm 1995
Năm 2003
Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, năm 2003 NASCO đã được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt namtrao tặng Huân chương lao động hạng ba.
Năm 2003
Năm 2005
Sau khi xây dựng, áp dụng và hoàn thiện, Hệ thống quản lý chất lượng của NASCO đã chính thức được tổ chức đánh giá độc lập quốc tế công nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
Năm 2005
Ngày 21/10/2005
Theo quyết định số 3978/ QĐ-BGTVT ( 21/10/2005 ) của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,NASCO được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (Tên giao dịch tiếng Anh là NOIBAI AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là NASCO).
Ngày 21/10/2005
Ngày 05/4/2006

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài chính thức đi vào hoạt động theo Luật doanh nghiệp từ ngày 05/4/2006, trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thường niên.NASCO là Công ty con hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Con đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam–CTCP.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp của NASCO do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, mang số 0100108254 ( cũng là mã số doanh nghiệp và mã số thuế của doanh nghiệp).

Sau khi cổ phần hóa, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết dựng xây doanh nghiệp,NASCO tiếp tục duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu lực Hệ thống quản lý chât lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tăng cường đầu tư đổi mới kỹ thuật, công nghệ và cơ chế quản lý.

Nhờ vậy, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển cả về quy mô và hiệu quả, thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng có uy tín, việc làm và đời sống của cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo.

Ngày 05/4/2006
Năm 2009
Hệ thống quản lý chất lượng của NASCO đã chuyển đổi thành công sang tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đã được tổ chức chứng nhận quốc tế công nhận và cấp chứng chỉ mới.
Năm 2009
Ngày 13/8/2009
Nhờ thành tích trong sản xuất kinh doanh và công tác xã hội sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, NASCO được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt nam ký quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng nhì.
Ngày 13/8/2009
Năm 2011
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được tổ chức chứng nhận độc lập tái đánh giá theo kỳ hạn của chứng chỉ, đã khẳng định được tính hiệu lực và được cấp chứng chỉ mới công nhận sự phù hợp với ISO 9001:2008
Năm 2011
Năm 2014
NASCO vinh dự được nhận chứng nhận dịch vụ hoàn hảo do người tiêu dùng bình chọn.
Năm 2014
Năm 2014
NASCO vinh dự được nhận chứng nhận dịch vụ hoàn hảo do người tiêu dùng bình chọn.
Năm 2014
Tháng 3 năm 2016
NASCO tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần giao nhận hàng hóa NASCO là công ty con hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Con đối với NASCO và Công ty cổ phần Taxi Nasco là công ty liên kết.
Tháng 3 năm 2016
Tháng 8 năm 2017
NASCO được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Tháng 8 năm 2017
Shopping cart0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Continue shopping
0