Ban lãnh đạo

Ông Lê Đức Cảnh

Chủ tịch

Hà Thị Thu Nga

Ủy viên

Trần Việt Phương

Ủy viên

Nguyễn Phú Thanh

Ủy viên

Vũ Ngọc Sơn

Ủy viên

THƯ KÝ CÔNG TY

Vũ Xuân Mạnh

Trưởng ban

Đào Minh Anh

Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng ban

Nguyễn Trường Thi

Thành viên

Nghiêm Thị Thúy Tươi

Ủy viên

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Trần Việt Phương

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Phan Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc
Shopping cart0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Continue shopping
0