Chính sách chất lượng

Xây dựng Công ty có chất lượng dịch vụ hàng đầu cho các Hãng hàng không và khách hàng tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài cam kết:

  1. Không ngừng đầu tư phát triển và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực;

  2. Thường xuyên cải tiến và phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;

        3. Đảm bảo thỏa mãn đầy đủ những yêu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm.