Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo: Giấy đề nghị vả Giấy ủy quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

05/07/2016 14:21

Giấy đề nghị vả Giấy ủy quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

 
Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ: Tại đây.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CÔNG TY.