Báo cáo định kỳ

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng đầu năm 2015)

25/08/2015 10:03

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng đầu năm 2015)

 
Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.
 
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CÔNG TY.