Báo cáo định kỳ

Báo cáo thường niên năm 2014

05/04/2015 14:42

Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ.