Văn hóa doanh nghiệp

NASCO TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATVSLĐ NĂM 2018

22/06/2018 09:23

NASCO TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATVSLĐ NĂM 2018

Trong thời gian từ ngày 12/6 đến 14/6/2018, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã tổ chức tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh lao động năm 2018 cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Với tổng số 460 học viên được Tổng giám đốc Công ty quyết định cử tham gia học tập, về lý thuyết các học viên được phổ biên kiến thức cơ bản về An toàn vệ sinh lao động như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; Chính sách, chế độ về An toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên; Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh; Nội quy An toàn vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn An toàn vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc, các học viên được huấn luyện về Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về An toàn vệ sinh lao động. Toàn bộ những nội dung kiến thức tập huấn của các học viên được cán bộ, giáo viên của Công ty cổ phần An toàn lao động Hà Nội truyền đạtthực sự bổ ích với các học viên tham gia học tập và phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Được Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty quan tâm, bố trí sắp xếp công việc đối với các ca trực hợp lý, học viên tham gia học tập đảm bảo đầy đủ quân số và ý thức trách nhiệm cao, ghi chép nội dung tập huấn và làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng nghiêm túc để cơ quan quản lý cấp chứng chỉ theo quy định.
 
MẠNH HIỀN- NASCO