Tin tức NASCO

NASCO TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2017

14/04/2017 10:16

NASCO TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và cam kết của Công ty với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc huấn luyện định kỳ kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho người lao động của Công ty cũng như nghiêm túc chấp hành các quy định của Pháp luật về PCCC trong doanh nghiệp. Trong tháng 3 năm 2017, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho người lao động có chứng chỉ PCCC đã hết hạn và số lao động chưa được huấn nghiệp vụ PCCC với tổng số 109 người và số lao động của Công ty CP TAXI NASCO 76 người. Học viên tham gia lớp học đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư Tân Đạt truyền đạt và nắm vững những nội dunglý thuyết như: Một số thủ tục hành chính về PCCC; lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; hướng dẫn công tác kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; nội dung, yêu cầu riêng khi kiểm tra an toàn về PCCC và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn; những mẫu biểu về PCCC; đồng thời thành thạo kỹ thuật thực hành về nghiệp vụ PCCC.

Những nội dung huấn luyện về nghiệp vụ PCCC năm 2017 do Công ty NASCO tổ chức thực sự thiết thực sẽ giúp cho người lao động trong Công ty và Công ty CP TAXI NASCO vận dụng, triển khai thực hiện các biện pháp PCCC tại đơn vị một cách hữu hiệu.
 

MẠNH HIỀN - CÔNG TY NASCO