Tin tức NASCO

NASCO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẠO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

22/01/2019 13:53

NASCO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẠO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Nhằm tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế và nâng cao chất lượng sản phẩm, Dịch vụ của Công ty đối với khách hàng, cũng như thực hiện các cam kết với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài về việc huấn luyện định kỳ kiến thức về PCCC cho người lao động của Công ty và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy,chữa cháy. Trong thời gian tháng 12/2018, Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài thực sự chú trọng đến công tác đào tạo cho người lao động trực tiếp làm việc ở tuyến trước và đã tổ chức 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 308 cán bộ- công nhânlao độngđã được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy nhưng chứng chỉ đã hết hạn vào tháng 12/2018 và chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế và nâng cao chất lượng sản phẩm, Dịch vụ của Công ty đối với khách hàng, cũng như thực hiện các cam kết với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài về việc huấn luyện định kỳ kiến thức về PCCC cho người lao động của Công ty và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy,chữa cháy. Trong thời gian tháng 12/2018, Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài thực sự chú trọng đến công tác đào tạo cho người lao động trực tiếp làm việc ở tuyến trước và đã tổ chức 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 308 cán bộ- công nhânlao độngđã được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy nhưng chứng chỉ đã hết hạn vào tháng 12/2018 và chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
Nhằm tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế và nâng cao chất lượng sản phẩm, Dịch vụ của Công ty đối với khách hàng, cũng như thực hiện các cam kết với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài về việc huấn luyện định kỳ kiến thức về PCCC cho người lao động của Công ty và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy,chữa cháy. Trong thời gian tháng 12/2018, Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài thực sự chú trọng đến công tác đào tạo cho người lao động trực tiếp làm việc ở tuyến trước và đã tổ chức 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 308 cán bộ- công nhânlao độngđã được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy nhưng chứng chỉ đã hết hạn vào tháng 12/2018 và chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
Nội dung kiến thức được Ông Nguyễn Hoài Nam- Đội trưởng Đội Dịch vụ hành khách quốc tế trực tiệp truyền đạt đã giúp cho nhân viên nắm rõ được quy trình, cách thức và kỹ năng làm việc, hiểu được tiêu chuẩn Dịch vụ của phòng khách Bông Sen, có thái độ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp và kỹ năng, xử lý tình huống trong ca trực tốt hơn.
Việc chú trọng và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo của Công ty NASCO đã góp phần mang lại hiệu quả và chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoạt động kinh doanh ngày càng caovà không ngừng đáp ứng nhu cầu thị hiếu, sự mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm như Chính sách và Mục tiêu chất lượng của NASCO đã đề ra.
 
Một số hình ảnh:


Mạnh Hiền- NASCO