Văn hóa doanh nghiệp

ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC SINH HOẠT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III/2018

16/07/2018 09:40

ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC SINH HOẠT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III/2018

Thực hiện kế hoạch công tác của Ban chấp hành Đảng bộ và Tổng giám đốc Công ty. Ngày 13/07/2018, Đảng bộ Công ty CP dịch vụ HK sân bay Nội Bài tổ chức sinh hoạt để triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý III/2018 của Đảng ủy Công ty.

Tham dự Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Công ty có đồng chí Tạ Thiên Long- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty;đồng chí Nguyễn Mạnh Quân- Đảng ủy viên Đảng ủy TCT, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty; đồng chí Đặng Huy Khôi- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Trần Xuân Cương- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty, ĐUV, Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùngcác cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên và cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty có mặt tham dự buổi sinh hoạt.
Tại Hội nghị Đảng bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân- TGĐ Công ty đã báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD Quý II của toàn Công ty, về doanh thu toàn Công ty đạt 120,34 tỷ đồng, đạt  24,65% kế hoạch cả năm và đạt 103,65% so với cùng kỳ 2017; về chi phí: 106,01 tỷ đồng, đạt 23,07% kế hoạch cả năm và đạt 100,38% so với cùng kỳ 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 14,32tỷ đồng, đạt 49,95% kế hoạch cả năm và đạt 136,49% so với cùng kỳ 2017; cũng như những định hướng lớn, giải pháp điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Quý III/ 2018.
Toàn Công ty tập trung tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ các lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty. Chú trọng các giải pháp giảm lỗ đối với các lĩnh vực kinh doanh chưa cân đối được thu chi; Ổn định kinh doanh, nâng cao hiệu quả tại các điểm kinh doanh mới đưa vào hoạt động tại nhà ga T1 cũng như các dự án hợp tác đầu tư với các đối tác; Chú trọng khai thác triệt để lợi thế kinh doanh của NASCO tại Cảng HKQT Nội Bài để tận dụng các nguồn tài trợ, nguồn hàng ưu đãi của đối tác để tăng hiệu quả kinh doanh; Tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhất là các dự án đầu tư phương tiện vận tải vận chuyển khách trong sân đỗ tàu bay, xe tuyến, xe văn phòng, trang thiết bị phục vụ quản lý…; Đôn đốcnhóm Người đại diện phần vốn góp của NASCO chỉ đạo, phối hợp các doanh nghiệp có vốn góp thực hiện các giải pháp điều hành nâng cao hiệu quả SXKD và thực hiện các quy định khác theo Quy chế quản lý vốn; Trình HĐQT Công ty ban hành các quy chế sửa đổi của Công ty phục vụ công tác quản lý điều hành.
Thay mặt BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Tạ Thiên Long- Bí thư Đảng ủy Công ty đãtruyền đạt một số thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, cũng như phổ biến, quản triệt và triển khai Nghị quyết lãnh đạo Quý III/ 2018 của Đảng ủy Công ty giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty có cái nhìn tổng thể về hoạt động và sự phát triển của Tổng công ty cũng như của Công ty làm cơ sở để các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, đảng viên triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất tại cấp ủy, đơn vị của mình góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao Quý III và cả năm 2018.

MẠNH HIỀN- NASCO