Văn hóa doanh nghiệp

ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NQTW7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

15/08/2018 08:31

ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NQTW7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số: 75- KH/ĐU ngày 06/8/2018 của Đảng ủy Công ty về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 10/8/2018, Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO)  đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng trong Đảng bộ Công ty.

Thành phần tham gia học tập gồm có các đồng chí cán bộ, đảng viên còn lại trong Đảng bộ Công ty chưa tham gia học tập tại Nhà văn hóa Nội Bài ngày 24/6/2018 do Đảng ủy TCT tổ chức và các đồng chí trong BCH các chi Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Công ty;Tổ trưởng, Tổ phó,Chuyên viên nghiệp vụ tại các đơn vị trong Công ty với tổng số 133 đồng chí tham dự hội nghị.
Đồng chí Tạ Thiên Long- Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HKVN; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trực tiếp quán triệt, triển khai toàn bộ nội dung NQTW7 Khóa XII của Đảng, bao gồm Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCHTW  Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCHTW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Gia Hùng- Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã thông tin về tình hình sửa đổi Quy chế tiền lương, để áp dụng chính sách tiền lương mới, việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động trong Công ty; đồng chí Lê Mạnh Hiền- Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể đã hướng dẫn nội dung để các đồng chí tham dự hội nghị viết thu hoạch sau khi học Nghị quyết TW7 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định của Đảng ủy Công ty.
 
Mạnh Hiền- NASCO