Trung Tâm Vận Tải Taxi Hàng Không

Trung Tâm Vận Tải Taxi Hàng Không

Trung tâm Vận tải TAXI Hàng không là một đơn vị trực tiếp kinh doanh, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Tổng Giám đốc, có con dấu riêng để giao dịch; có chức năng, nhiệm vụ:

- Vận tải hành khách bằng taxi.

- Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không:

  • Dịch vụ vận tải mặt đất.
  • Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

- Cho thuê phương tiện vận tải không kèm người điều khiển hoặc vận hành (cho thuê xe có động cơ).

- Cho thuê phương tiện chở khách không có người lái.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.