Trung Tâm Vận Tải Ôtô Hàng Không

Trung Tâm Vận Tải Ôtô Hàng Không

Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô Hàng không là một đơn vị trực tiếp kinh doanh, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Tổng Giám đốc; có chức năng, nhiệm vụ:

- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ:

  • Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô.
  • Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

  • Vận chuyển hành khách trong sân đỗ tàu bay.
  • Dịch vụ vận tải mặt đất.
  • Kinh doanh các dịch vụ phục vụ hành khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.