Chính sách và chất lượng

Chính sách và chất lượng

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài cam kết:

1. Tăng cường đầu tư phát triển và sử dụng hợp lý các nguồn lực;
 
2. Thường xuyên cải tiến và phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;
 
3. Đảm bảo thỏa mãn đầy đủ những yêu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên liên quan.