Chi Nhánh Công Ty Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tại thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân theo ủy quyền của Tổng Giám đốc, được mở tài khoản tại Ngân hàng khu vực và sử dụng con dấu riêng để giao dịch; có chức năng, nhiệm vụ:

- Bưu chính: Dịch vụ chuyển phát thư.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không:

  • Vận chuyển hàng hóa trong sân đỗ máy bay.
  • Dịch vụ vận tải mặt đất; dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
  • Dịch vụ giao nhận, chuyển phát nhanh hàng hóa, tài liệu, bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế bằng đường hàng không.
  • Dịch vụ làm thủ tục hàng không tại thành phố.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ.

- Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa.

- Dịch vụ kho ngoại quan; khai thuê hải quan.

- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Dịch vụ đóng gói hàng hóa, hành lý tại các Cảng hàng không.

- Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

- Kinh doanh dịch vụ đón tiễn khách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.