TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NASCO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2020

01/08/2020

Thực hiện kế hoạch huấn luyện công tác quân sự quốc phòng năm 2020 được Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn phê duyệt. Ngày 28/7/2020, Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức khai mạc và huấn luyện công tác quân sự quốc phòng năm 2020 cho lực lượng tự vệ của Công ty .

TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NASCO HOÀN THÀNHCÔNG TÁC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2020

 

Thực hiện kế hoạch huấn luyện công tác quân sự quốc phòng năm 2020 được Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn phê duyệt. Ngày 28/7/2020, Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức khai mạc và huấn luyện công tác quân sự quốc phòng năm 2020 cho lực lượng tự vệ của Công ty .

 Đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức- Trợ lý Tác huấn  BCH quân sự  huyện Sóc Sơn cùng các đồng chí trong BCH quân sự Công ty và 31 cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ NASCO có mặt dự buổi khai mạc huấn luyện.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ của Công ty được học tập chính trị nội dung về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Luật dân quân tự vệ…do đồng chí Ngô Gia Hùng- Chính trị viên phó- Ban chỉ huy quân sự NASCO truyền đạt.

Nội dung huấn luyện về quân sự: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng 03 tư thế đối với súng tiểu liên AK; Điều lệnh đội ngũ từng người có súng, khám và tháo lắp súng tiểu liên AK và các nội dung quân sự, điều lệnh đội ngũ… do các đồng chí cán bộ Ban chỉ huy quân sự Công ty và Trung đội trưởng tự vệ đảm nhiệm.

Mặc dù huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cơ sở vật chất, địa hình, sân bãi không thuận lợi, nhưng với ý thức trách nhiệm cao cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ Công ty NASCO đã tập trung khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nội dung khóa huấn luyện quân sự quốc phòng theo đúng yêu cầu và mục tiêu đề ra, sẵn sàng chuẩn bị cho mùa hội thao quân sự năm 2020 đạt kết quả tốt.

                                                                           Mạnh Hiền- NASCO