TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC BAN ĐẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

02/01/2019

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu, thị hiếu của khách hàng , cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

CÔNG TY NASCO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC BAN ĐẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu, thị hiếu của khách hàng , cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và đã được BSI- Tổ chức chứng nhận sự phù hợp của Vương quốc Anh cấp Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO9001:2015 vào tháng 8/2017. Hiện nay Công ty NASCO đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2015 trong toàn bộ các hoạt động liên quan đến chất lượng trong toàn Công ty.

Để giúp cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty hiểu biết và thực hiện tốt nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ngày 17/10/2017 Công ty NASCO đã tổ chức đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015 cho cán bộ, nhân viên chưa được đào tạo nhận thức ban đầu về ISO 9001: 2015. Với tổng số 170người tham dự và được chia thành 02 lớp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.Các học viên tham gia khóa đào tạo đã đượcCông ty TNHH BSI Việt Nam truyền đạt 5 nội dung về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 bao gồm:Các khái niệm về chất lượng; các quy định về tài liệu; các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; vai trò của người quản lý, tổ trưởng; các kiểm soát trong hệ thống quản lý chất lượng.

Chương trình đào tạo nhận thức ban đầu về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 thực sự bổ ích, đã giúp cho mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty nâng cao được sự hiểu biết và góp phần duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn.

 

Một số hình ảnh trong lớp học:

 


MẠNH HIỀN - CÔNG TY NASCO