NASCO VÀ NCTS KHAI MẠC VÀ HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2019

04/07/2019

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009, có hiêu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 và Kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2019 đã được Ban CHQS huyện Sóc Sơn phê duyệt.

NASCO VÀ NCTS KHAI MẠC VÀ HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2019

 

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009, có hiêu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 và Kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2019 đã được Ban CHQS huyện Sóc Sơn phê duyệt.

Ngày 02/7/2019, Tại tòa nhà điều hành Công ty CP Dịch vụ HK sân aby Nội Bài (NASCO) Ban chỉ huy quân sự Công ty NASCO và Ban CHQS Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) là hai đơn vị phối hợp đồng tổ chức khai mạc và huấn luyện chiến đấu năm 2019 đối với lực lượng tự vệ.

Dự buổi khai mạc huấn luyện, đại diện Ban CHQS huyện Sóc Sơn có đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Đấu – Uy viên ban thường vụ huyện ủy – Phó Bí thư Đảng ủy quân sự - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Sóc Sơn.

 Đồng chí Đặng Huy Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Tổng giám đốc - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Công ty NASCO và đồng chí Nguyễn Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự  NCTS cùng 62 cán bộ chiến sỹ lực lượng tự vệ của hai Công ty có mặt dự buổi khai mạc huấn luyện năm 2019.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019, đồng chí Đặng Huy Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Tổng giám đốc - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Công ty NASCO đại diện lãnh đạo và Ban CHQS của hai đơn vị lên quán triệt giao nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019.

  Đến dự và chứng kiến buổi khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2019 của hai đơn vị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Đấu- Huyện ủy viên- Phó Bí thư Đảng ủy quân sự - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Sóc Sơn phát biểu và nhấn mạnh trong những năm qua lực lượng tự vệ của Công ty NASCO và Công ty NCTS không ngừng trưởng thành, đã khẳng định là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại đơn vị và góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của địa phương nơi đứng chân.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, năm 2018 lực lượng tự vệ của hai đơn vị đã đạt được nhiều thành tích và đã được Bộ tư lệnh Thủ đô; UBND huyện Sóc Sơn; Ban CHQS huyện Sóc Sơn và Tông công ty HKVN ghi nhận.

Để đạt được những thành tích trên đó là sự cố gắng không ngừng của Ban lãnh đạo, Ban chỉ huy quân sự, cán bộ, chiến sỹ tự vệ của hai đơn vị.

Trong giai đoạn hiện nay tình hình chính trị, quân sự càng phải được củng cố và đòi hỏi ngày càng cao về nhận thức chính trị, kiến thức công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cũng như nắm vững và thành thạo về kỹ, chiến thuật chiến đấu nhằm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ đất nước của mỗi chiến sỹ tự vệ.

Trong điều kiện hai đơn vị đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; thời tiết nắng nóng, tiêu chuẩn về sân bãi, mô hình học cụ chưa thực sự tốt nhất, vì vậy đòi hỏi mỗi CBCS phải đảm bảo tốt về sức khỏe, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ tự vệ để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc buổi khai mạc huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị bước vào học tập chính trị, quân sự theo kế hoạch và nội dung đã được phê duyệt do các đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Huy- Trợ lý huấn luyện, đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Long- Trợ lý quân khí và đồng chí Đại úy Nguyễn Thế Anh- Trợ lý vũ khí Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn lên lớp truyền đạt.

                                                                           Mạnh Hiền- NASCO