NASCO TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ- CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2020

17/09/2020

Trong hai ngày 14 và 15/9/2020, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội triển khai kế hoạch tập huấn định kỳ kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho 381cán bộ, công nhân lao động thuộc nhóm 4 đang làm việc tại các đơn vị trong Công ty nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

NASCO TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH

LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ- CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2020

 

 Trong hai ngày 14 và 15/9/2020, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội triển khai kế hoạch tập huấn định kỳ kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho 381cán bộ, công nhân lao động thuộc nhóm 4 đang làm việc tại các đơn vị trong Công ty nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Học viên được chia thành 04 lớp và được huấn luyện kiến thức cơ bản về An toàn lao động, vệ sinh lao động như: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Nhận biết các yếu tố nguy hiểm có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc. Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trưởng hợp khẩn cấp. Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động. Cấp cứu tai nạn điện: Nguyên tắc, phương pháp cấ cứu thổi ngạt, ép tim; Cấp cứu khi bị tai nạn chấn thương (Cầm máu tạm thời): Nguyên tắc chung, phương pháp cấm máu bằng garo; Cấp cứu bỏng (Sơ cứu) Bỏng nhiệt (bỏng độ 1,2,3); Bỏng lạnh; Bỏng do hoá chất.

Kết thúc khóa huấn luyện 100% người lao động tham gia học tập ở các lớp đã hoàn thành nội dung chương trình học tập, được kiểm tra đánh giá chất lượng và cấp chứng chỉ theo quy định.

 Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2020 trong thời gian thấp điểm, phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty; đồng thời giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm vững kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động và những kỹ năng cần thiết để phục vụ hoạt động SXKD an toàn cũng như góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

                                                                                       Mạnh Hiền- NASCO