NASCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2015-2019

07/07/2020

Ngày 03/7/2020, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và tổng kết thi đua gia đoạn 2015-2019.

NASCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2015-2019

 
  Ngày 03/7/2020, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và tổng kết thi đua gia đoạn 2015-2019.

Dự Hội nghị, đại diện Tổng công ty HKVN có Ông Trần Văn Nhu- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HKVN và Ông Lê Đức Cảnh- Đảng ủy viên, Trưởng Ban Đầu tư mua sắm Tổng công ty HK, Chủ tịch HĐQT Công ty tham dự Hội nghị.

Ông Trần Việt Phương- Đảng ủy viên Đảng ủy TCTHK, Bí thư Đảng ủy,Tổng Giám đốc Công ty và Ông Trần Xuân Cương- Ủy viên BCH Công đoàn TCTHK, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó TGĐ Công ty đồng chủ tọa Hội nghị, cùng với 71 cán bộ, người lao động là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các đơn vị trong Công ty tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe Ông Trần Việt Phương- TGĐ Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng, các chỉ tiêu, giải pháp điều hành kế hoạch và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2020; Ông Trần Xuân Cương- Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động và ý kiến đóng góp của người lao động được tổng hợp từ Hội nghị người lao động các cấp trong Công ty, đồng thời thay mặt lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; Ông Lê Mạnh Hiền- Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Công ty báo cáo tổng kết thi đua giai đoạn 2019-2019 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025; Ông Ngô Gia Hùng- Trưởng phòng Tổ chức nguồn lực báo cáo việc trích nộp và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2019.

Phat biểu tại Hội nghị người lao động Công ty năm 2020 và Tổng kết thi đua giai đoạn 2015-2019, Ông Trần Văn Nhu- Phó Chủ tịch Công đoàn TCTHK đã nêu rõ Công đoàn Công ty đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, năm 2019 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, BCH Công đoàn đã quan tâm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động, đồng thời cần bám sát chủ trương của lãnh đạo Công ty để đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục chăm lo về mọi mặt cho đoàn viên, tăng cường công tác truyền thông, nắm bắt tâm tư và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người lao động.

Với tinh thần dân chủ, Hội nghị đã nghe các đại biểu chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang gặp phải do tác động rất lớn từ đại dịch Covid- 19, việc xem xét, bố trí sắp xếp công việc làm để đảm bảo đời sống, giảm bớt khó khăn cho người lao động trong thời kỳ hiện tại…

Hội nghị đã bầu thành viên đối thoại đại diện cho tập thể người lao động tại Công ty NASCCO gồm Ông Lê Hùng Mạnh- Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Phó Trưởng Phòng Cung ứng hàng hóa- Đầu tư trang thiết bị; Bà Phí Thị Hồng Nhung- Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc, Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty; Bà Chu Thị Thu Hà- Chuyên viên Bảo hiểm, chế độ chính sách phòng Tổ chức nguồn lực.

Hội nghị người lao động Công ty năm 2020 và Tổng kết thi đua giai đoạn 2015-2019 NASO đã thông qua danh sách gồm 08 đại biểu chính thức có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và tham gia hoạt động phong trào thi đua được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty lựa chọn đại diện cho tập thể người lao động trong Công ty dự Hội nghị tổng kết thi đua giai đoạn 2015-2019 của Tổng công ty HKVN.

Toàn bộ nội dung báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội nghị được Tổng giám đốc Công ty kết luận và biểu quyết thông qua,trong đó Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động NASCO năm 2020 nêu rõ “ Tiếp tục xây dựng NASCO thành một Công ty kinh doanh Thương mại- Dịch vụ tổng hợp phát triển bền vững, có Thương hiệu và uy tín cao, sản phẩm và Dịch vụ của NASCO được ưa chuộng ở trong nước và quốc tế, năng lực cạnh tranh cao, có cơ cấu tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn, kinh doanh có lãi với tỷ suất lợi nhuận cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo cải thiện đời sống và thu nhập của người lao động”.

                                                                    MẠNH HiỀN- NASCO