NASCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN MỞ RỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO QUÝ II/2017

02/01/2019

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, Ngày 14/4/2017 Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng; triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II/ 2017.

NASCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN MỞ RỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO QUÝ II/2017

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, Ngày 14/4/2017 Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng; triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II/ 2017. Đồng chí Tạ Thiên Long- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty;các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Công ty; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty, Trợ lý và thư ký TGĐ, Trưởng ban Thư ký Công ty; Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; Cán bộ cấp  Tổ, Đội và tương đương, Chuyên viên tham mưu, Chuyên viên công tác Đảng, chuyên viên công tác Công đoàn và Thi đua, Chuyên viên tuyên truyền, Ban Giám sát Công ty; Chủ tịch Công đoàn các bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty; Bí thư các Chi đoàn trực thuộc BCH Đoàn cơ sở.

Hội nghị đã nghe Phòng Kế hoạch thị trường, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Cung ứng hàng hóa- Đầu tư trang thiết bị báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Công ty đại diện Ban tổ chức Phong trào “Chất lượng 5S” báo cáo kết quả đánh giá chéo của Ban tổ chức và tình hình duy trì Phong trảo tại các đơn vị. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đồng chí Tổng Giám đốc đã kết luận và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tích cực tìm các giải pháp và chủ động khai thức mọi nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

Tại hội nghị, Đồng chí Tạ Thiên Long- Bí thư Đảng ủy Công ty đã phổ biến một số nét về tình hình hoạt động của Tổng công ty và nội dung Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II/ 2017 của Đảng ủy Công ty, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên lãnh đạo, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty tập trung công sức, trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác thể hiện trong nội dung Nghị quyết Quý II/ 2017 của Đảng ủy Công ty.

 

MẠNH HIỀN - CÔNG TY NASCO