NASCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

10/05/2019

Trong niềm hân hoan cùng với nhân dân cả nước đang từng bừng kỷ niệm 44 năm ngày đất nước trọn niềm vui, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối (30/4/1975-30/4/2019), 133 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2019), 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5/1954- 07/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890- 19/5/2019).

NASCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Trong niềm hân hoan cùng với nhân dân cả nước đang từng bừng kỷ niệm 44 năm ngày đất nước trọn niềm vui, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối (30/4/1975-30/4/2019), 133 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2019), 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5/1954- 07/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890- 19/5/2019).

Hội nghị  đại biểu người lao động năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 07/5/2019 tại Tòa nhà điều hành, sân bay quốc tế Nội Bài. Ông Trần Việt Phương- Tổng Giám đốc Công ty và Ông Trần Xuân Cương- Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ tọa Hội nghị, cùng với 75 cán bộ, người lao động là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các đơn vị trong Công ty tham dự Hội nghị.

Hội nghị  đã nghe Ông Trần Việt Phương- TGĐ Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng, các chỉ tiêu, giải pháp điều hành kế hoạch và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2019; Ông Trần Xuân Cương- Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động và ý kiến đóng góp của người lao động được tổng hợp từ Hội nghị  người lao động các cấp trong Công ty và báo cáo triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Ông Ngô Gia Hùng- Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính báo cáo việc trích nộp và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2018, 2019, thông qua những nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể mới 2019-2022 để đăng ký với sở Lao động- Thương Binh và Xã hội thành phố Hà Nội giúp cho việc thực hiện thống nhất trong Công ty từ tháng 6/2019, đồng thời thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty ông Ngô Gia Hùng Hùng trả lời các ý kiến của người lao động đóng góp và phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Toàn bộ  nội dung báo cáo trong Hội nghị được Tổng giám đốc Công ty kết luận và biểu quyết thông qua,trong đó Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động NASCO năm 2019 nêu rõ “ Xây dựng NASCO thành một Công ty kinh doanh Thương mại- Dịch vụ tổng hợp phát triển bền vững, có Thương hiệu và uy tín cao, sản phẩm và Dịch vụ của NASCO được ưa chuộng ở trong nước và quốc tế, năng lực cạnh tranh cao, có cơ cấu tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn, kinh doanh có lãi với tỷ suất lợi nhuận cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống và thu nhập của người lao động”.

Mạnh Hiền- NASCO