NASCO TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ- CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2019

03/08/2019

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động…. Trong thời gian từ ngày 29/7/2019 đến ngày 01 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn triển khai kế hoạch tập huấn định kỳ kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 557 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trong Công ty và các Công ty có vốn góp.

NASCO TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHO CÁN BỘ- CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động….

Trong thời gian từ ngày 29/7/2019 đến ngày 01 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn triển khai kế hoạch tập huấn định kỳ kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 557 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trong Công ty và các Công ty có vốn góp.

Trong đợt bồi dưỡng kiến thức năm 2019, NASCO phân các nhóm huấn luyện đảm bảo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng.

Nhóm 3: Những người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Gồm những nười lao động không thuộc các nhóm 3 và 6. Được huấn luyện về kiến thức cơ bản về An toàn lao động, vệ sinh lao động: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng, nhiệm vụ cảu mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Nhận biết các yếu tố nguy hiểm có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc. Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trưởng hợp khẩn cấp. Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động: Cấp cứu tai nạn điện: Nguyên tắc, phương pháp cấ cứu  thổi ngạt, ép tim; Cấp cứu khi bị tai nạn chấn thương (Cầm máu tạm thời): Nguyên tắc chung, phương pháp cấm máu bằng garo; Cấp cứu bỏng (Sơ cứu): Bỏng nhiệt (bỏng độ 1,2,3); Bỏng lạnh; Bỏng do hoá chất.

Nhóm 6 gồm những người an toàn, vệ sinh viên. Được huấn luyện về Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên: Tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh viên; Quyền và nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên; Quychế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Mối quan hệ công tác giữa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên. Phương pháp phát hiện nguy cơ mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, các chất, làm việc và đề xuất kiến nghị khắc phục. Các hình thức làm việc của an toàn vệ sinh viên: Làm việc trong ngày làm việc; Làm việc định kỳ: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.

 Với ý thức trách nhiệm tham gia học tập nghiêm túc, cùng với những kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động được Công ty NASCO tập huấn năm 2019 sẽ giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm vững kiến thức và những kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

                                                                                Mạnh Hiền- NASCO