NASCO COI TRỌNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2020

18/02/2020

Thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và cam kết của Công ty với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc huấn luyện định kỳ kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho người lao động, cũng như thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020 của doanh nghiệp.

NASCO COI TRỌNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2020

 

Thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị  định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và cam kết của Công ty với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc huấn luyện định kỳ kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho người lao động, cũng như thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020 của doanh nghiệp.

Ngày 14/02/2020, tại Tòa nhà điều hành, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho người lao động có chứng chỉ PCCC sắp hết hạn và số lao động chưa được huấn nghiệp vụ PCCC với tổng số 212 người được chia thành 02 lớp, một lớp buổi sáng và một lớp buổi chiều.

Học viên tham gia lớp học đã được Công ty CP đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ Hà Nội truyền đạt và huấn luyện những nội dung cơ bản về: Một số thủ tục hành chính về PCCC; Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở; Hướng dẫn công tác kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; Nội dung, yêu cầu riêng khi kiểm tra an toàn về PCCC và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn; Những mẫu biểu cần thiết về PCCC.

Cán bộ, công nhân lao động tham gia học tập với tinh thần, trách nhiệm nghiêm túc, kết thúc nội dung học tập lý thuyết trên lớp, 100 % học viên được tham gia huấn luyện được thực hành phòng cháy, chữa cháy và làm bài kiểm tra nghiêm túc để được cấp chứng chỉ theo quy định.

Với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và tài liệu huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2020, học viên đã kết hợp vừa làm việc vừa tham gia học tập, những nội dung huấn luyện về nghiệp vụ PCCC năm 2020 do Công ty NASCO tổ chức, đây thực sự là nội dung thiết thực giúp cho người lao động trong Công ty NASCO nắm vững, vận dụng và triển khai thực hiện các biện pháp PCCC tại đơn vị một cách hữu hiệu để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn.

 

                                                                                    Mạnh Hiền- NASCO