NASCO CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC LẠI BỮA ĂN GIỮA CA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

12/03/2020

Hiện nay, tình hình dịch COVID- 19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, có thể kéo dài gây ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghế đặc biệt là ngành Du lịch, Hàng không tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

NASCO CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC LẠI BỮA ĂN GIỮA CA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Hiện nay, tình hình dịch COVID- 19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, có thể kéo dài gây ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghế đặc biệt là ngành Du lịch, Hàng không tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Là một trong những lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực đặc thù liên quan đến dây chuyền vận tải Hàng không, nên từ khi bùng nổ dịch bệnh COVID- 19, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã và đang chịu ảnh hưởng mạnh từ tác động xấu của dịch COVID- 19.

NASCO đã chủ động triển khai nhiều nội dung chương trình hoạt động trong giai đoạn phòng chống dịch COVID- 19, một trong những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định tình hình sức khỏe cho người lao động, đồng thời tăng cường công tác quản trị, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngày 28/02/2020 Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty đã thống nhất việc tổ chức lại bữa ăn giữa ca cho người lao động trong Công ty.

Ngày 02/03/2020, tại Công ty NCS ông Trần Việt Phương- Tổng giám đốc Công ty NASCO và ông Trần Thanh Sơn- Tổng giám đốc Công ty NCS đã chính thức ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho người lao động của NASCO, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 03/2020, việc tổ chức cung cấp suất ăn nóng vụ bữa ăn giữa ca cho người lao động làm việc tại Công ty NASCO do Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) chính thức đảm nhiệm.

Đối tượng, quy trình, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức thực hiện được lãnh đạo Công ty NASCO giao cho Phòng Cung ứng hàng hóa- Đầu tư trang thiết bị thống nhất với NCS triển khai và thông báo chi tiết cho các đơn vị, bộ phận và người lao động thực hiện.

            Mạnh Hiền- NASCO