ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

10/12/2020

Ngày 10/12/2020, Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty hàng không Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 104 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty chưa tham gia lớp học do Đảng ủy Tổng công ty HKVN tổ chức tại khu vực Nội Bài.

ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC HỌC TẬP

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

 

Ngày 10/12/2020, Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty hàng không Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 104 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty chưa tham gia lớp học do Đảng ủy Tổng công ty HKVN tổ chức tại khu vực Nội Bài.

Để triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết của Đảng đạt kết quả tốt, Đảng ủy Công ty NASCO đã yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ lập danh sách cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập báo cáo Đảng ủy Công ty để tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty hàng không Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc.

Đồng chí Trần Việt Phương-Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty và đồng chí Ngô Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô HK dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tham gia học tập nghị quyết của Đảng.

Theo kế hoạch và được sự phân công của Thường trực Đảng ủy Công ty, đồng chí Lê Mạnh Hiền- Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, Chánh Văn phòng Công ty đã phổ biến, triển khai toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty hàng không Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty tham gia học tập.

 Kết thúc chương trình học tập, đồng chí Trần Việt Phương-Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đánh giá cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tham gia đợt học tập Nghị quyết của Đảng và mong rằng Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, hành động cùng sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Công ty sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và phát triển bền vững.

                                                                               Mạnh Hiền- NASCO