ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP DV HK SÂN BAY NỘI BÀI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025

31/05/2020

Hòa chung với niềm vui phấn khởi cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vui mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại Đảng cộng sản Việt Nam Quang vinh vừa tròn 90 tuổi, chào mừng 45 năm Đất nước hoàn toàn giải phóng, 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu . Ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Tòa nhà điều hành CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài thuộc xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đảng bộ Công ty NASCO đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP DỊCH VỤ HK SÂN BAY NỘI BÀI

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

Hòa chung với niềm vui phấn khởi cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vui mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại Đảng cộng sản Việt Nam Quang vinh vừa tròn 90 tuổi, chào mừng 45 năm Đất nước hoàn toàn giải phóng, 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu .

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Tòa nhà điều hành CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài thuộc xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đảng bộ Công ty NASCO đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để Đại hội Đảng bộ Công ty tổ chức thành công, Đảng ủy Công ty NASCO đã lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chỉ đạo, tham dự Đại hội nhiệm kỳ các chi bộ, Đảng bộ bộ phận từ ngày 04/03 đến ngày 19/4/2020. Tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Công ty đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, các cấp ủy Đảng được Đảng ủy Công ty Quyết định chuẩn y theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty nhanh chóng thành lập Ban tổ chức Đại hội, các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Khánh tiết phục vụ và chỉ đạo cơ quan Văn phòng Công ty  tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty đúng thời gian quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HKVN đã phân công đồng chí Trần Thanh Hiền- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty HKVN đến dự và chỉ đạo Đại hội; Dự Đại hội còn có đồng chí Lê Đức Cảnh- Đảng ủy viên, Trưởng Ban Đầu tư- Mua sắm Tổng công ty HKVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NASCO; Các đồng chí đại biểu đại diện cho các Ban của Đảng ủy Tổng công ty HKVN; Các đồng chí đại biểu đại diện các Đảng bộ khu vực Nội Bài đã tới dự và gửi Lãng hoa chúc mừng Đại hội.

 Đồng chí Trần Việt Phương- Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng 70 đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 170 đảng viên chính thức trong Đảng bộ Công ty có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá trong suốt một nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng công ty HKVN, sự giúp đỡ rất lớn của Lãnh đạo và các cơ quan của Tổng công ty HKVN, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, sự phối hợp giữa các Đảng bộ, các đơn vị của Tổng công ty HKVN trong điều kiện hoạt động của Công ty còn có những khó khăn về nhiều mặt và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Song Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch SXKD hàng năm, bảo đảm bảo toàn vốn, kinh doanh có lãi, chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín Công ty ngày càng nâng cao, giữ vững và đảm bảo tốt công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Đảng bộ Công ty thường xuyên ổn định. Công ty đã thực sự phát triển và không ngừng trưởng thành qua hoạt động thực tiễn của mình.

Với sự đoàn kết nhất trí cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ tập thể. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty NASCO đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thảo luận dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ Tổng công ty HKVN, báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công ty Nhiệm kỳ 2015-2020 và đóng góp vào bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, gồm 09 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; đồng thời Đại hội đã tập trung giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức để gánh vác trọng trách mà Đại hội giao phó, thể hiện tính liên tục kế thừa và tiếp tục đổi mới vì sự ổn định và phát triển của toàn Công ty trong những năm tiếp theo.

Tại phiên họp đầu tiên ngày 29/5/2020, hội nghị BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ và 05 đồng chí vào UBKT Đảng ủy Công ty, đồng chí Trần Việt Phương- Nguyên Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty với sự tin tưởng tuyệt đối của các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty; đồng chí Ngô Tiến Dũng- giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty; UBKT Đảng ủy công ty đã bầu đồng chí Lê Mạnh Hiên- Đảng ủy viên giữ chức Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty.

Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty NASCO đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là niềm cổ vũ to lớn đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình dịch bệnh tác động và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của toàn Công ty.

Kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như những năm tiếp theo. Trước mắt Công ty có những thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực ngày càng diễn ra quyết liệt hơn.

Đại hội tin tưởng ở mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cùng Đảng bộ Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và những nội dung cụ thể mà Đại hội đã đề ra góp phần vào việc giữ vững sự ổn định và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

                                                                       MẠNH HIỀN- NASCO