CÔNG ĐOÀN NASCO TỔ CHỨC HỘI THẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

21/05/2019

Thi đua lập thành tích kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2019), 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890- 19/5/2019).

CÔNG ĐOÀN NASCO TỔ CHỨC HỘI THẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Thi đua lập thành tích kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2019), 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890- 19/5/2019).

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty HKVN- CTCP về  tổ chức tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2019,  Ngày 17/5/2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NASCO đã tổ chức cho cán bộ công đoàn các cấp và người lao động tham gia hội thảo nội dung về An toàn vệ sinh lao động.

Đồng chí Lê Mạnh Hiền- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể cùng với 80 đại biểu là cán bộ BCH Công đoàn cơ sở, các Công đoàn thành viên, Công đoàn trực thuộc, đại diện người lao động đã phát biểu khai mạc và tham gia hội thảo.

Nội dung hội thảo được đồng chí Bạch Quốc Việt- Nguyên Trưởng phòng An toàn lao động- Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội trực tiếp trao đổi những kiến thức về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của BCH Công đoàn các cấp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và của người lao động; những vần đề về an toàn, vệ sinh lao động, nguyên nhân, cách phòng tránh…

Những hình ảnh minh họa, số liệu thống kê về các vụ việc mất an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong cả nước qua các năm gần đây,  kết hợp với ý kiến trao đổi, thảo luận của người lao động sát thực, gắn liền với hoạt động thực tiễn trong quá trình làm việc tại đơn vị tạo nên một không khí sôi nổi trong buổi hội thảo.

Nội dung Hội thảo hưởng ứng tháng an toàn lao động, tháng công nhân lao động năm 2019 tại NASCO thực sự ý nghĩa, không những giúp cho cán bộ Công đoàn các cấp và người lao động trong Công ty hiểu biết thêm kiến thức, nâng cao được nhận thức mà còn giúp cho việc thao tác, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất tại doanh nghiệp tốt hơn.

                                                                                Mạnh Hiền- NASCO