BCH CÔNG ĐOÀN NASCO TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

27/06/2020

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài- NASCO (01/7/1993- 01/7/2020). Ngày 23/6/2020, BCH Công đoàn cơ sở Công ty NASCO đã tổ chức Lễ phát Thẻ đoàn viên Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong Công ty.

BCH CÔNG ĐOÀN NASCO TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài- NASCO (01/7/1993- 01/7/2020). Ngày 23/6/2020, BCH Công đoàn cơ sở Công ty NASCO đã tổ chức Lễ phát Thẻ đoàn viên Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong Công ty.

Dự lễ phát Thẻ đoàn viên Công đoàn có đồng chí Trần Xuân Cương- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty HKVN, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Tổng giám đốc Công ty, cùng các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, BCH Công đoàn cơ sở, BCH các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc và đại điện người lao động thuộc Công đoàn các đơn vị trong Công ty NASCO và các Công ty có vốn góp.

Đồng chí Lê Mạnh Hiền- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chánh Văn phòng Công ty thay mặt BCH Công đoàn cơ sở báo cáo nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2020 và những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ cơ bản trong 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời công bố Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty HKVN về việc trao Thẻ đoàn viên Công đoàn đợt 19/5/2020 cho đoàn viên Công đoàn Tổng công ty HK và các Công đoàn trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cổng ty HKVN.

Đồng chí Trần Xuân Cương- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty HKVN, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Tổng giám đốc Công ty đã phát thẻ cho các đồng chí trong BCH Công đoàn cơ sở; đồng chí Lê Mạnh Hiền- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chánh Văn phòng Công ty thay mặt BTV Công đoàn cơ sở phát thẻ đoàn viên Công đoàn cho các đồng chí BCH các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc; đồng chí Ngô Thế Anh- Đảng ủy viên, ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng Tổ chức nguồn lực thay mặt BCH Công đoàn cơ sở phát Thẻ đoàn viên Công đoàn cho đại điện người lao động thuộc Công đoàn các đơn vị trong Công ty NASCO và các Công ty có vốn góp.

Lễ phát Thẻ đoàn viên Công đoàn được BCH Công đoàn cơ sở NASCO tổ chức trang trọng, đúng quy định; mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn được nhận Thẻ đoàn viên đều vui mừng, phấn khởi và cảm nhận được trọng trách rất lớn trong việc phát huy quyền và trách nhiệm của người đoàn viên Công đoàn đối với sự phát triển vững mạnh của Doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

                                                                                      Mạnh Hiền- NASCO